KPSS Öğretmenlik

KPSS Öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan tüm eğitim kurumlarında gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak öğretmenlik yapacak olan tüm adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adayların katıldığı sınavdır. KPSS Öğretmenlik Sınavında Genel Yetenek- Genel Kültür sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan Pedagojik Formasyon sınavı (Eğitim Bilimleri Sınavı) yapılır.

Bu sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1- KPSS Öğretmenlik Sınav Konuları nelerdir?
Sınav 3 ana bölümden oluşmaktadır. 
 Bu bölümler; Eğitim Bilimleri, Genel Kültür, Genel Yetenek bölümleridir. Her ana bölüm kendi içinde alt konulara ayrılır.

Eğitim Bilimleri: Gelişim Psikolojisi (12 Soru), Öğrenme Psikolojisi (30 Soru), Ölçme ve Değerlendirme (18 Soru), Program Geliştirme (12 Soru), Öğretim Yöntem ve Teknikleri(30 soru) ve Rehberlik (18 Soru).

Genel Yetenek: Türkçe (30 Soru) ve Matematik (30 soru).

Genel Kültür: Tarih (30 Soru), Coğrafya (18 Soru) ve Vatandaşlık (12 Soru).

2- KPSS sınavı hangi tarihlerde yapılmaktadır?
Sınav her yılın Temmuz ayının birinci ya da ikinci hafta sonu bütün il merkezlerinde yapılır. Bu yıl 9-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılacaktır.
 
3- KPSS sınavına kaç kez girebilme hakkımız var?
KPSS Sınavına giriş konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. İstediğiniz kadar girebilirsiniz.
 
4- KPSS sınavı için yaş sınırı var mıdır ?
 İlk defa öğretmen olarak atanacak adayların 40 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

5- Sınav Sonuçları Ne Zaman ve Nasıl Açıklanmaktadır?
Sınav sonuçları yaklaşık bir ay sonra ÖSYM’nin web sayfasında duyurulmaktadır.Daha sonra da adayların adresine sınav sonuç belgeleri gönderilmektedir.
 
6- Hangi Adayların Ataması Yapılır?
Her branş için sınav başvuru kılavuzunda kaç atama yapılacağı duyurulur. Sınava giren adaylar kendi branşları içinde değerlendirmeye tabi tutulur. Atama başvurusu yapabilmek için her adayın kendi branşında taban puanın üstünde bir puan alması gerekir. Taban puan yukarıdan aşağıya puan sıralamasında atama klavuzunda ilan edilen kontenjanın yaklaşık 3 katı kadar adayın alacağı puandır. Örneğin; Bilgisayar öğretmenliği için kontenjan 1.000 olsun. Taban puan 3.000’nci kişinin aldığı puandır. 3.000’nci kişinin aldığı puanın altında puan alan adaylar atama başvurusu yapamazlar. Ancak yıl içinde çeşitli tarihlerde ara atamalar gerçekleşmektedir. Taban puan bu atamalarda yeniden hesaplanır.

7- Öğretmenlik için hangi puan türü geçerlidir?
KPSS Öğretmenlik atamaları KPSS10 puan türü ile yapılmaktadır.
 
8- KPSS Öğretmenlik için hangi sınav oturumlarına girmem gerekmektedir ve süreleri ne kadardır?
KPSS Öğretmenliğe giren adaylar Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Cumartesi öğleden sonra oturumunda Eğitim Bilimleri sorularını cevaplayacaklardır. Sınav süresi sabah oturumu (GKY) için 120 dakika, öğleden sonra oturumu (Eğitim Bilimleri) için 150 dakikadır.
 
 
9- KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren ne kadar süre geçerli olacaktır?
Sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.
 
 
10- Üniversite Üçüncü sınıf öğrencisiyim öğretmen olmak için Kpss ye girsem geçerli olacak mı?
 Klavuz metni: Öğretmenlik başvurusu yaptığı alanla ilgili bir yüksek öğretim programından mezun ya da başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olmak (Lisans öğreniminin ara sınıflarında girilen sınav sonuçları geçersizdir)
 
11- Askerliğimi yapmadım öğretmen olabilir miyim ?
 Askerlik yükümlüsü olanlara başvuruları esnasında, elektronik başvuru formunda yer alan, “Askerlik hizmetimi yaptım.”, “Askerlik hizmetimi yapmaktayım.”, “Askerlik hizmetinden muafım.” ya da “Askerlik hizmetim tecil edilmiştir.” seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan etmek ve atanması durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek

12- KPSS-A ve KPSS-B kadrolar nedir?
KPSS-A Grubu kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait müfettiş, müfettiş yardımcılığı, uzman, uzman yardımcılığı, denetmen, denetmen yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu, kaymakam adaylığı gibi kadrolar. Ayrıca öğretmen adayları da bu kadrolarda kabul ediliyor. A Grubu kadrolar için her yıl KPSS düzenleniyor.
KPSS-B Grubu kadrolar; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ekli listelerinde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler ve bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için. Başka bir deyişle, B grubu kadrolar, A grubu kadrolar dışında atanacak personel için.

» Etiketler:

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...